86 resultaten
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 – 8 jr.) met ASS en biedt o.a. individuele dagbehandeling bij uitval van school en begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school.
Dagbehandeling en dagbesteding op maat. Bijvoorbeeld voor thuiszitters met autisme die er kunnen werken aan schoolwerk of terugkeer naar school.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
De Roccohoeve biedt, in een mooie landelijke omgeving, begeleid- en beschermd wonen en logeeropvang voor o.a. jongeren met autisme.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.
Educatieve- en arbeidsmatige dagbesteding en leerwerktrajecten op het gebied van ICT. Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en particpatie in de samenleving.
Ontwikkelplek waar (jong)volwassenen in een veilige omgeving geholpen worden om hun professionele en persoonlijke ontwikkeling tot bloei te laten komen, ongeacht hun achtergrond.
Specialistische zorg en begeleiding in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden of die niet (meer) naar school (kunnen) gaan.
Onderwijsvoorziening voor alle leerplichtige leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’.