108 resultaten
Stichting Dorpsacademie, een culturele broedplaats, biedt dagbesteding voor thuiszittende scholieren met leerplicht (vanaf 12 jaar), gericht op herstel en een toekomst. 
Zorghoeve 'Wauw dit ben ik!' biedt kinderen (6 -18 jr.) die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten, bv. vanwege ASS problematiek, een ontwikkelingsgericht dagprogramma gericht op terugkeer naar regulier of speciaal onderwijs.   
Dagbehandeling met onderwijs voor kinderen die door bv. autisme, uitvallen in het huidige onderwijssysteem. Doel is hen terug te begeleiden naar passend onderwijs of eventuerel een andere passende plek.
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Hoe formuleer je samen, ouders én leerkrachten, de juiste begeleiding voor een kind met ASS? Speciale aandacht voor overgaan, de Wet Passend Onderwijs en thuiszitters.
Melkveebedrijf en zorgboerderij biedt dagbesteding in groepsverband aan jongeren / thuiszitters (10 -18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis als autisme. Werken met de methode Geef me de 5.
Trots begeleidt en coacht met name mensen die het moeilijk vinden om overzicht, structuur en duidelijkheid te krijgen in het dagelijks leven. Vaak zijn dit mensen met een vorm van autisme, ADHD, NLD of ADD.