110 resultaten
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
Kleinschalige, groene zorglocatie waar dagbesteding, onderwijs en begeleiding wordt geboden o.a. aan kinderen (5 - 12 jaar) met autisme en aan thuiszitters. Ook logeeropvang in weekenden, vakanties en doordeweeks.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Script biedt jongeren met autisme die (tijdelijk) niet meer naar school gaan omdat ze op school zijn vastgelopen een IT jeugdprogramma: leren programmeren in een individuele, prikkelarme en stressvrije setting. 
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Handjehelpen biedt één-op-één hulp (door een vrijwilliger) aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag, bv ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS. Bieden o.a. dagbesteding.
Het onderwijs van IVIO@School is onafhankelijk van plaats en tijd. O.a. voor kinderen die door autisme niet in staat zijn om het reguliere onderwijs op school te volgen en kans lopen thuis te komen zitten.
Jeugd & Gezin Ondersteuning  is gespecialiseerd in ASS gerelateerde jeugd hulpverlening Zij bieden logeermogelijkheden, schoolbegeleiding (thuiszittersgroep), individuele - en gezinsbegeleiding. 
VSO Daaf Geluk is gespecialiseerd in het ondersteunen van en lesgeven aan o.a. leerlingen met autisme. De school biedt de kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische leerweg (mavo), de havo en vwo-opleiding en heeft tevens een doorstroomklas.