108 resultaten
Begeleidingsplek voor dropouts, kinderen die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en (bijna) thuiszitters. Uitgaan van verschillen en talentbegeleiding staan centraal. 
Onderwijsprogramma in combinatie met zorg aan kinderen met gedragsproblemen en aan thuiszitters, vaak het gevolg van autisme of aanverwante aandoeningen.
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Handjehelpen biedt één-op-één hulp aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Ambulante begeleiding voor kinderen, pubers en jong volwassenen (2 - 18 jr.) met de diagnose ASS en/of aanverwante stoornis. Met de methode pASSend Eigen-Wijzer zorgen zij voor maatwerk. Ook ouderbegeleiding mogelijk.