112 resultaten
Dagbehandeling/-besteding op maat waarbij het kind wordt ondersteund om nieuwe stappen te maken. Bijvoorbeeld voor thuiszitters: hulp bij schoolwerk, terugkeer maar school, sociale redzaamheid.
Zorgboerderij De Peerdegaerdt helpt via individueel gerichte begeleiding en op-maat-trajecten kinderen, jongeren - waaronder thuiszitters - en (jong)volwassenen weer gericht op weg. Kinderen en jongeren met autisme zijn welkom.
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
Kleinschalige, groene zorglocatie waar dagbesteding, onderwijs en begeleiding wordt geboden o.a. aan kinderen (5 - 12 jaar) met autisme en aan thuiszitters. Ook logeeropvang in weekenden, vakanties en doordeweeks.
Script biedt jongeren met autisme die (tijdelijk) niet meer naar school gaan omdat ze op school zijn vastgelopen een IT jeugdprogramma: leren programmeren in een individuele, prikkelarme en stressvrije setting. 
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Handjehelpen biedt één-op-één hulp (door een vrijwilliger) aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag, bv ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS. Bieden o.a. dagbesteding.
Het onderwijs van IVIO@School is onafhankelijk van plaats en tijd. O.a. voor kinderen die door autisme niet in staat zijn om het reguliere onderwijs op school te volgen en kans lopen thuis te komen zitten.