116 resultaten
Handjehelpen biedt één-op-één hulp aan kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, sinds kort ook voor leerlingen met een angststoornis, autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek.
Ambulante begeleiding voor kinderen, pubers en jong volwassenen (2 - 18 jr.) met de diagnose ASS en/of aanverwante stoornis. Met de methode pASSend Eigen-Wijzer zorgen zij voor maatwerk. Ook ouderbegeleiding mogelijk.
VSO Daaf Geluk is gespecialiseerd in het ondersteunen van en lesgeven aan o.a. leerlingen met autisme. De school biedt de kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische leerweg (mavo), de havo en vwo-opleiding en heeft tevens een doorstroomklas.