1 resultaten
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ biedt zorg specifiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen. Gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen.