38 resultaten
In dit boek vertellen vrouwen bij wie op latere leeftijd autisme is geconstateerd, over hun ervaringen vóór-  en hun verwerking vàn de diagnose. 
De auteur van dit boek (diagnose Asperger op haar 33e) verzamelde zelf ervaringsverhalen van vrouwen met autisme.
PerspectiviA biedt coaching en training voor vrouwen (met autisme) en ouders van een kind met autisme.
Blog van een jonge vrouw met autisme. De blogs uit het eerste jaar na haar diagnose zijn te bestellen als e-book. .
Het persoonlijke verhaal van Marije van Dongen, een jonge, werkende vrouw met autisme, maakt duidelijk hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme zijn. Het boek biedt steun aan mensen met autisme. 
Autobiografie van een vrouw bij wiens dochtertje de diagnose autisme werd gesteld. Dit leidde tot verder onderzoek van haarzelf en haar partner. Bij hen beiden werd uiteindelijk ook de diagnose Asperger / autisme gesteld.
Meisjes en vrouwen met Asperger worden vaak over het hoofd gezien binnen het autismespectrum. Dit boek geeft vrouwen binnen het spectrum een stem en een gezicht via verhalen van deskundigen én vrouwen met Asperger zelf.
Blogs van Aspienouschka, een vrouw van midden veertig met Asperger (en een bedrijf, hypotheek en twee honden), waarin ze beschrijft hoe ze het leven ervaart. 
De auteur, een vrouw met ASS en ADHD, beschrijft haar persoonlijke zoektocht naar eenheid. Haar beschrijvingen worden door twee vooraanstaande clinici op het gebied van ASS en ADHD theoretisch ingekaderd en toegelicht.
Akkira (17, ik-figuur) schreef nooit verstuurde e-mails aan haar mentor over haar verwarrende gevoelens. Als volwassene kreeg ze de diagnose PDD-NOS en beantwoordt, vanuit die kennis, nu haar eigen e-mails.