2 resultaten
Vrijgevestigde praktijk voor GGZ biedt zorg specifiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen. Gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen. 
Drie woningen met 24-uurs begeleiding voor bewoners (30 / 50-60 jaar) met een lichte of matige verstandelijke beperking. De meeste bewoners hebben ook een vorm van autisme of hechtingsproblematiek. Vaak hebben ze al veel meegemaakt.