Begeleid wonen De Brug - 's Heeren Loo Delfzijl

De Brug bestaat uit 3 woningen voor elk 8 bewoners. Je woont er in een eigen studio met een badkamer. Elke groep is anders. In groep A wonen mannen tussen de 30 en 50 jaar oud en in groep B wonen mannen en vrouwen tussen de 30 en 60 jaar oud. Ze hebben een lichte of matige verstandelijke beperking. De meeste bewoners hebben ook een vorm van autisme of hechtingsproblematiek. Vaak hebben ze al veel meegemaakt.
Als je hier komt wonen, wordt er samen met jou en je ouders of verwanten bekeken in welke groep je het beste past; waar je je prettig voelt en je je het beste kunt ontwikkelen.

 Er is 24-uurs begeleiding. ’s Nachts is er een slaapwacht. De begeleiding zorgt voor structuur, rust en duidelijkheid. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding buitenshuis of op de woning.