Crisesopvang, Kleinschalig wonen - Stichting Logeerpret

Stichting Logeerpret biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 18 jaar een veilige leefomgeving. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met gedrags- hechtingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen.
De verschillende zorgproducten die aangeboden worden zijn kleinschalig wonen, crisis- en kortverblijf en logeer- en vakantieopvang.

Crises- en kortverblijf & kleinschalig wonen
Kinderen tussen de 0-18 jaar die om acute, niet GGZ gerelateerde, redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, zijn welkom bij Stichting Logeerpret. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de thuissituatie te bedreigend is of zo verstoord dat ze ergens anders moeten wonen.

Doelgroep: 

  • Kinderen met Hechtings- Sociale- Emotionele problematiek
  • Kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum
  • Kinderen met A.D.H.D (type I (ADD), type II (ADHD) en type III (ADD/ADHD)
  • Kinderen/Jeugdige met een lager IQ (LVB) (op aanvraag)

Stichting Logeerpret houdt rekening met het individuele kind. In sommige gevallen is het ook mogelijk om oudere kinderen dan 18 jaar te plaatsen. Denk hierbij aan kinderen die samen met hun broertjes/zusjes uit huis worden geplaatst en waarvan het wenselijk is dat zij bij elkaar blijven. 
Ook kan het zijn dat kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar functioneren als een kind van een veel jongere leeftijd. In overleg kan gekeken worden of een plaatsing bij Stichting Logeerpret dan passend is.

Duur crises- en kortverblijf
Maximaal 28 dagen, dit is echter ook afhankelijk van de beschikking, uitspraak rechter, zorgvraag en het perspectief.

Duur kleinschalig wonen
Afhankelijk van toewijzing Jeugdzorg, uitspraak rechter, zorgvraag en het perspectief.

Procedure aanmelding
Om aan te kunnen melden voor het Crisisopvang is een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de Jeugd en Gezinscoach, Jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. Stichting Logeerpret levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura (gemeente).

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.