Dagopvang en logeren - Christelijk Begeleidingscentrum Aan de Hand

Aan de Hand is een christelijk begeleidingscentrum voor kinderen en tieners met autisme en/of aanverwante stoornissen en biedt verschillende vormen van hulp en begeleiding o.a. dagbesteding en logeermogelijkheden.:

De dagbesteding is van maandag t/m vrijdag. Er is geen werkdruk maar een rustige, gestructureerde en gezellige omgeving.  Het is mogelijk om taakjes en klusjes uit te voeren, de dieren te verzorgen, te knutselen en er is ruimte voor eigen inbreng. Iedere deelnemer heeft een individueel dagprogramma die op maat en in overleg kan worden samengesteld. 
Logeer/weekendopvang is gemiddeld 3 weekenden per maand. Naast de weekendopvang worden iedere schoolvakantie meerdere logeerweken aangeboden. Aan de Hand beschikt over 25 slaapkamers. In de nacht is er minimaal 1 zorgkundig coach aanwezig in de vorm van een slaapdienst.

Het centrum heeft als doel jeugdigen met psychiatrische problematiek (o.a. autisme), licht verstandelijke beperking en/of verstandelijke beperking een goede ontspannen tijd te geven, voor zowel zichzelf individueel, als tijdens de groepsactiviteiten. Hierin speelt de landelijke omgeving, met een steeds uitgebreider dieren verzorgingsaanbod, een grote rol. Tijdens de begeleiding wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de sociale emotionele ontwikkeling en persoonlijke mogelijkheden (competenties) zodat zij zich ook in hun toekomstige maatschappelijke leven staande weten te houden.

Het team bestaat uit een verpleegkundige en pedagogische medewerkers allen met ervaring in het begeleiden van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische diagnose, zoals autisme, ADHD, ODD etc. en/of (licht) verstandelijke beperking. Ondersteuning met de methode Geef me de 5 en Triple C.