Diagnostiek en behandeling volgens Socioschema - De Autismespecialist Bilthoven

Steeds meer onderzoek laat zien dat het denken over autisme een andere koers in zou mogen slaan, namelijk die van autisme als een vertraging én een versnelling in plaats van een defect. Dit veranderde inzicht heeft gevolgen voor de diagnostiek en behandeling. Er is op dit moment een overkoepelende theorie die recht doet aan de fundamentele diversiteit van autismespectrumstoornissen; dat is de theorie van het Socioschema met als kern deze vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk.

De Autismespecialist werkt met Zorgprofessionals die deze manier van denken als uitgangspunt gebruiken tijdens de diagnostiek en bij de behandeling. Zij merken dagelijks dat dit aansluit, mensen raakt en dat dit principe klopt.

Specialismen:

  • De Autismespecialist biedt precisiediagnostiek, met speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
  • Met name de differentiatie tussen AD(H)D, HSP en 'subtiel' autisme is de expertise van deze praktijk. Indien u alleen de vraag heeft of er sprake zou kunnen zijn van ADHD of ADD kunt u ook bij hen terecht.