Onafhankelijke cliëntondersteuning - MEE Maassluis

MEE is er zodat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, net als ieder ander, mee kunnen doen. MEE is expert als het gaat om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, mensen met een fysieke beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel en ADHD. Iedereen die het niet redt zonder hulp of ondersteuning kan bij MEE terecht voor advies, informatie en begeleiding. Maar meedoen is meer dan hulp en ondersteuning. Meedoen is zelfstandig wonen, naar school gaan, werk hebben. Experts van MEE maken meedoen mogelijk. Voor iedereen met een beperking.

MEE maakt deel uit van VraagRaak in de gemeente Maassluis. VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bij VraagRaak werken verschillende professionals nauw samen. 
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot 13 uur (binnenlopen zonder afspraak).

U kunt hier terecht voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Schulden
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Huishoudelijke hulp
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen

Kijk ook op: www.vraagraakmaassluis.nl

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.