282 resultaten
Tsjill-Aut is een avond voor jongeren tussen 14 en 25 jaar en is gratis. Samen chillen en informatie uitwisselen voor jongeren en door jongeren met autisme. 
Zorgorganisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding en kortdurende behandeltrajecten voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ook onderwijsbegeleiding (o.a. voor thuiszitters), beschut en beschermd wonen en vakantiekamp.
‘Passant’ is een werk- en ontmoetingsplek voor mensen met een vorm van autisme en een normale tot hoge intelligentie. Biedt lotgenotencontact, soos, inloopmomenten, cursussen, lezingen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Humanitas Groningen heeft Vriendschapskringen voor jongeren (De Topclub) en voor volwassenen (Brainstorm) met autisme. Een plek voor ontmoeting en gezellige activiteiten, waar je mensen vindt die jou begrijpen.
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding, logeer- en opvangmogelijkheden voor deelnemers met o.a. een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis.
Dans Mee is een maandelijkse activiteit speciaal voor mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking of vorm van autisme. Opdrachten op ‘mooie muziek’, waarbinnen je vrij kan en mag bewegen.
Villa Abel biedt levensbrede begeleiding aan HBO- en WO-studenten met een vorm van autisme. Biedt ook een prikkelvrije studeeromgeving, een scriptie-atelier en een platform om allerlei activiteiten te organiseren
Villa Abel biedt levensbrede begeleiding aan HBO- en WO-studenten met een vorm van autisme. Biedt ook een prikkelvrije studeeromgeving, een scriptie-atelier en een platform om allerlei activiteiten te organiseren
PASSA is een Plek voor ASS’ers in Amersfoort, bedoeld voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen (18+) met een diagnose of een sterk vermoeden van autisme. Organiseren elke vrijdag vaste activiteiten, daarnaast ook eenmalige activiteiten. 
Gezinsbegeleiding Autisme (GBA) organiseert twee keer per maand (bij voldoende belangstelling) een brainstorm sessie om in een groep je eigen denken en gedrag te verkennen. In combinatie met gezellig lotgenotencontact.