219 resultaten
De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht biedt diagnostisch onderzoek en diverse soorten behandelingen voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme.
Dagbehandelingsgroep voor gemiddeld intelligente kinderen (6 - 12 jaar) met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis en problemen op het gebied van contact, gedrag, rigiditeit, stagnerende ontwikkeling, leerproblemen.
Dagbehandelingsgroep voor jongeren (12-18 jaar) met een vorm van autisme of een psychose en problemen op meerdere terreinen. Ouder(s) / verzorger(s) worden nauw betrokken. 
Landelijke organisatie voor onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs en ambulante begeleiding voor kinderen met autisme i.c.m. taalontwikkelingsstoornis (TOS), doof- of slechthorendheid of communicatief meervoudige beperking (CMB). 
Kleinschalige instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Biedt diagnostiek, behandeling en als onderdeel van behandelplannen ook vaardigheidstrainingen Autisme voor kinderen, jongeren, ouderen en opvoeders.
Praktijk biedt specialistische diagnostiek en psychologische of psychotherapeutische behandeling aan kinderen & jongeren (tot 18 jaar) met ontwikkelingsproblematiek en begeleiding aan hun ouders/ verzorgers.
Het Regionaal Autisme Centrum biedt diagnostiek, behandeling, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding voor mensen voor wie een autisme-gerelateerde aanpak nodig is.
Zorginstelling die diagnostiek, begeleiding en (gezins)behandeling biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (met gemiddelde intelligentie) met o.a. een autisme verwante stoornis (ASS). Biedt ook logeeropvang.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
Multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en jeugd GGZ.  Biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.