226 resultaten
Vrijgevestigde vaktherapeut biedt kunstzinnige therapie (therapie sessies, therapiegroep en therapieweken) aan mensen met een hulpvraag, zoals kinderen met ASS of volwassenen met (net ontdekt) autisme. Ook online therapie mogelijk.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Jeugdhulp Friesland biedt muziektherapie aan kinderen (2 - 7 jaar) met de diagnose ASS (of sterk vermoeden van) die problemen ondervinden op het gebied van communicatie en sociale interactie.
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Jeugdkliniek met ambulante- en interne behandelingen voor jongeren (13 t/m 27 jr.) met o.a. autisme in combinatie met andere problemen: ADHD, verslavingen en gedragsproblemen. Ook programma's voor ouders/verzorgers en brussen. 
Jeugdkliniek met ambulante- en interne behandelingen voor jongeren (13 t/m 27 jr.) met o.a. autisme in combinatie met andere problemen: ADHD, verslavingen en gedragsproblemen. Ook programma's voor ouders/verzorgers en brussen. 
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.