78 resultaten
Art-Mobile biedt kunstlessen of creatieve therapie aan huis, op school, in een (zorg) instelling of op hun eigen locatie. Gespecialiseerd in het werken met o.a. mensen met autisme en/of verstandelijke beperkinging. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
Orthopedagogisch bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen (0- 18 jaar). Biedt diagnostiek, begeleiding, behandeling/trainingen en advisering bij probleemgedrag gerelateerd aan autisme. 
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
Behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met een leerprobleem, bijvoorbeeld door autisme, met de Feurstein methode. Dit verbetert en optimaliseert leer- en studieprestaties.
Equine Assisted Therapy voor kinderen en jongeren met autisme. Er wordt vooral naast het paard en soms op het paard gewerkt. Biedt ook online training Acceptance and Commitment Therapy op maat.
iHUB biedt met een combinatie van jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz een passend aanbod aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingsproblemen als ADHD of ASS.
Praktijk Zeo biedt psychologische hulp voor gezinnen met kinderen (4 tot 18 jaar) die problemen ervaren in de opvoeding, het schoolse leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Biedt o.a. diagnostiek en behandeling bij ASS.