1027 resultaten
GGZ instelling die diagnostiek, a​​mbulante- en klinische behandeling biedt aan mensen met een diagnose autisme of vermoeden daarvan (> 18 jr.) en een normale tot hoge begaafdheid.
ABA Instituut Nederland begeleidt kinderen met autisme (en hun omgeving) en leert hen spelenderwijs omgaan met de wereld om hen heen.
De afdeling Psychiatrie van Radboud UMC (autoriteit op het gebied van autisme) biedt diagnostiek en behandeling voor volwassenen die (vermoedelijk) autisme hebben. 
PMT praktijk Kuhlmann biedt psychomotorische therapie en ambulante begeleiding aan mensen met psychische klachten en problemen, bv problematiek gerelateerd aan ADHD, autisme  of een lichte verstandelijke beperking.
Praktijk Vogel &Vis biedt spelenderwijs begeleiding aan kinderen, jongeren en jong volwassenen (4 - 25 jaar) met een stoornis in het autisme spectrum. Ook ouderbegeleiding. 
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.
GGZ instelling diet diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
GGZ instelling biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
Diagnostiek, therapie (o.a. Psycho Motorische Kinder Therapie met inzet van alpaca's) en individuele begeleiding voor kinderen/jongeren met ASS-problematiek die vastlopen in hun ontwikkeling.