199 resultaten
Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Theoretische kennis wordt vertaald in concrete, praktische tips en de veelzijdigheid van autisme wordt belicht in boeiende reportages.
In dit boek onderzoekt Peter Vermeulen wat het nieuwe inzicht over het menselijk brein -  als snelle, onbewuste voorspeller van de wereld, rekening houdend met context - betekent voor autisme.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
Community voor iedereen met én zonder autisme. Website bevat veel informatie, ervaringsverhalen, tips en specifiek aandacht voor autisme bij vrouwen (o.a. het diagnosetraject).
In dit boek worden kennis en de nieuwste inzichten over muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen toegelicht.
Auteur is moeder van een zoontje met ernstig autisme en vermoedelijk een licht verstandelijke handicap. Gesteund door instituten zoals Son-Rise en Growing Minds weet haar zoon klachten die zijn ontwikkeling belemmerden, te overwinnen. 
Akkira (17, ik-figuur) schreef nooit verstuurde e-mails aan haar mentor over haar verwarrende gevoelens. Als volwassene kreeg ze de diagnose PDD-NOS en beantwoordt, vanuit die kennis, nu haar eigen e-mails. 
De auteur hekelt de populaire tendensen in autisme en plaatst kritische vraagtekens bij gangbare ideeën over autisme. Hij pleit voor het reduceren van autisme tot wat het was en is: een etiket voor een brein dat niet werkt zoals de meeste.