452 resultaten
De Ruijtershoeve biedt dagbesteding en begeleiding aan jeugdigen met autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, ontwikkelings- en gedragsproblematiek, traumatisering en een verstandelijk beperking.
Unieke dagbesteding (ontwikkelen nieuwe gezelschapsspellen) voor (jong)volwassenen met autisme die zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven. Ook werken aan eigen hulpvraag. 
Het Jagerhuis biedt  verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning aan mensen met autisme, A(D)HD (en/)of een verstandelijke beperking. 
Dagbesteding op kleinschalig veebedrijf in polder met veel rust en ruimte. Voor volwassenen met autisme, niet aangeboren hersenletsel en/of een psychische hulpvraag. 
Stichting Dorpsacademie, een culturele broedplaats, biedt dagbesteding voor thuiszittende scholieren met leerplicht (vanaf 12 jaar), gericht op herstel en een toekomst. 
Zorgboerderij Donia State Wester biedt o.a. dagbesteding voor deelnemers met een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum. Ook voor deelnemers met andere beperking als ADHD, NAH, PTSS.
 (jeugd) zorgboerderij - Re-Turn biedt dagbesteding voor kinderen met gedragsproblemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere problematiek. Meehelpen op de boerderij, bij onderhoud of meubels opknappen.
Dagbesteding voor o.a. mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Met paarden, kleinvee, huisdieren, een groot erf, moestuin, kas en groente- en fruithandel.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.