475 resultaten
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Script biedt IT maatwerk-trajecten (dagbesteding) en leerwerk-trajecten (arbeidstoeleiding of re-integratie) gericht op (jong)volwassenen met (vermoedens van) autisme en met interesse in IT.
Netwerk van groot aantal organisaties in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe die elk vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Netwerk ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Script biedt jongeren met autisme die (tijdelijk) niet meer naar school gaan omdat ze op school zijn vastgelopen een IT jeugdprogramma: leren programmeren in een individuele, prikkelarme en stressvrije setting. 
Vanboeijen helpt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking, soms met bijkomende problematiek zoals autisme, met wonen, werk- en dagbesteding en vrije tijd
Landrust is een kleinschalige organisatie die ambulante begeleiding biedt aan mensen met autisme.
Leestensch Hof biedt gespecialiseerde dagbesteding met inzet van dieren aan voor jongeren (6-18 jr) met met ASS, hechtingsproblematiek, ADHD, LBV en overige gedragsproblematiek. 
Het Liessenhuus biedt begeleiding aan mensen die zonder begeleiding vast lopen in het deelnemen aan het reguliere leer- en arbeidsproces, bv mensen met autisme. Biedt ook naschoolse opvang voor kinderen met een beperking.