9 resultaten
Leermethode gericht op het vergroten van vaardigheden door de omgeving te structureren waarbij visualisering en voorspelbaarheid centraal staan.
Thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met  ASS en/of ADHD en jeugdigen met een angststoornis, die niet naar school kunnen of willen gaan (schoolweigering).
Praktijk voor ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en opvoedings- en leerproblemen. Voor kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met o.a. een diagnose (of vermoeden van) autisme. Behandelmethodes die worden ingezet zijn TOM Training, ABA en TEACCH.
Dagbesteding TEACCH is gericht op cliënten met autisme of autistische kenmerken: rustig en gestructureerd werken, zonder afleiding. 
Dagbesteding voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme of autistische kenmerken, aangeboden volgens de TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Childeren").
School voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (4 - 20 jaar) en gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Werken met TEACCH methodiek.
Kleine zorgaanbieder, volledig gespecialiseerd in autisme. Biedt levensloopbegeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling.
Het Hofpark biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen ( 4 t/m 13 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben rondom hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een autisme-coach biedt extra ondersteuning voor leerlingen met autisme.
De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen. Met praktische tips, oplossingen en getuigenissen van ouders én personen met autisme.