6 resultaten
Leermethode gericht op het vergroten van vaardigheden door de omgeving te structureren waarbij visualisering en voorspelbaarheid centraal staan.
Thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met  ASS en/of ADHD en aan jeugdigen met een angststoornis, die niet naar school kunnen of willen gaan (schoolweigering).
Praktijk voor ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen en opvoedings- en leerproblemen. Voor kinderen en jongeren (6 - 18 jr.) met o.a. een diagnose (of vermoeden van) autisme. Behandelmethodes die worden ingezet zijn TOM Training, ABA en TEACCH.
Dagbesteding in de productieruimte van een bakkerij voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. De begeleiders werken volgens TEACCH, een methode speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme,
School voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (4 - 20 jaar) en gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. 
De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen. Met praktische tips, oplossingen en getuigenissen van ouders én personen met autisme.