37 resultaten
In dit boek worden kennis en de nieuwste inzichten over muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen toegelicht. Deze publicatie maakt inzichtelijk hoe muziek ingezet kan worden.
Begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met ontwikkelingsuitdaging (o.a. ASS en PDD-NOS) middels auditieve integratie training, muziekonderwijs, remedialteaching, dyslexie support en (spel)begeleiding.
Muziektherapie Salland biedt muziektherapie aan o.a. kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een gedragsstoornis.
Praktijk Mensenhanden Muziektherapie helpt kinderen via muziektherapie hun sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. O.a. kinderen die te maken hebben met autisme vinden hun weg naar deze praktijk.
Muziektherapeute die o.a. met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme werkt. Muziektherapie is voor hen zeer geschikt vanwege het non-verbale karakter, de duidelijke structuur van muziek en de emotionele beleving ervan.
Muziektherapeute werkt ambulant in de regio Noord-Limburg met kinderen en jongeren met uiteenlopende stoornissen en problematieken, zoals ASS, ODD of ADHD.
MuzieKracht biedt muziektherapie voor kinderen die bijvoorbeeld moeten leren omgaan met leerproblemen of sociale beperkingen, zoals autisme of AD(H)D.
Jeugdhulp Friesland biedt muziektherapie aan kinderen (2 - 7 jaar) met de diagnose ASS (of sterk vermoeden van) die problemen ondervinden op het gebied van communicatie en sociale interactie.
Muziektherapeut helpt kinderen middels muziektherapie weer beter in balans te zijn. Geschikt voor kinderen met emotionele-, sociale- en gedragsproblemen, angsten, AutismeSpectrumStoornis en AD(H)D.
De Nieuwe Klank biedt (neurologische) muziektherapie aan o.a. kinderen en jongvolwassenen met autisme. Om beter contact te maken met hun omgeving en spanningen en emoties beter te reguleren.