211 resultaten
Dit boek benadrukt dat een autistisch brein anders is dan een neurotypisch brein, waardoor informatie niet op dezelfde manier verwerkt wordt. Met praktische adviezen. 
Persoonlijk en goudeerlijk relaas over de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor hun `moeilijke' kind David, een vrolijk jongetje van elf met autisme.
Informatie over autisme en de benaderingen waarbij mensen met autisme het meest gebaat zijn: aandacht voor hun sterke kanten. Eye-opener voor mensen met autisme, hun partners, ouders en familieleden
Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema's en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen. 
De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen. Met praktische tips, oplossingen en getuigenissen van ouders én personen met autisme.
Pleidooi voor het belang van goede persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van mensen met autisme. Mensen met autisme zijn geen probleem dat moet worden opgelost, ze zijn individuen die moeten worden begrepen.
Autobiografie van een autistische man vanaf zijn vroegste kinderjaren tot zijn vijftigste jaar.
Bundel getuigenissen van persoonlijke ervaringen met een broer of zus met autisme. Aanrader voor wie niet altijd raad weet met wrijvingen tussen een kind met autisme en zijn of haar brussen.
Eddee Zorgverlening biedt gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning aan gezinnen waar een partner of kind(eren) de diagnose autisme heeft. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat u al heeft geleerd over (omgaan met) de diagnose.
GGZ Delfland biedt jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met autisme én psychische problemen diverse behandelopties. Doel is te leren omgaan met de problemen die de client ervaart en die het dagelijks functioneren in de weg staan.