97 resultaten
De auteur heft misverstanden over autisme op en schetst met praktijkgevallen hoe een behandeling kan slagen. Met praktische tips, oplossingen en getuigenissen van ouders én personen met autisme.
Pleidooi voor het belang van goede persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van mensen met autisme. Mensen met autisme zijn geen probleem dat moet worden opgelost, ze zijn individuen die moeten worden begrepen.
Autobiografie van een autistische man vanaf zijn vroegste kinderjaren tot zijn vijftigste jaar.
Bundel getuigenissen van persoonlijke ervaringen met een broer of zus met autisme. Aanrader voor wie niet altijd raad weet met wrijvingen tussen een kind met autisme en zijn of haar brussen.
Neurospeciale kinderen, waaronder kinderen met autisme, leren en reageren anders. Een gedragsmatige aanpak werkt vaak niet. Anneke Groot geeft inzicht in onderliggende problemen en komt tot andere, meer passende oplossingen.
Dit boek kweekt begrip voor de problemen waar iemand met autisme tegenaan loopt, maar vooral een handleiding voor ouders, partners en vrienden van mensen met autisme.
Gespecialiseerde GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Biedt naast diagnostiek, behandeling en consultatie ook de behandeling "leren omgaan met je omgeving" voor kinderen met autisme.
De auteur is ervaringsdeskundige (zij heeft Asperger)  en geeft een ander (holistisch) beeld van autisme waarin de aanduiding 'stoornis' dubieus wordt en 'genezing' behalve onmogelijk ook onwenselijk..
Zondagskind gaat over Jasmijn, een jong meisje met Asperger, dat opgroeit in een tijd waarin weinig bekend was over autisme. Over jezelf en de wereld om je heen leren begrijpen. 
Zondagsleven is het verhaal van Jasmijn Vink, een vrouw met Asperger en het vervolg op Zondagskind. Over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.