138 resultaten
De partnergroep 'De rol van Autisme in relatie en gezin'  is bedoeld voor partners van mensen bij wie recent of langer geleden de diagnose ASS is gesteld. Om te leren wat de diagnose ASS van je partner voor jou betekent. 
Cursus voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis. Biedt handvatten voor de omgang met de partner met ASS en draagt bij aan grotere draagkracht.
Cursus voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis. Biedt handvatten voor de omgang met de partner met ASS en draagt bij aan grotere draagkracht.
Een besloten gespreksgroep voor partners van iemand met autisme. Gesprekken gaan over het autisme van je partner, over wat autisme in de relatie betekent of over je eigen leerweg. Van ieder lid wordt een actieve deelname verwacht.
Individuele- en groepsbegeleiding aan vrouwen die - in hun relatie met een partner met (een vermoeden van) autisme - zichzelf dreigen te verliezen. 
De auteur Rudy Simone heeft zelf Asperger. Ze schrijft over typische Aspergereigenschappen en de impact daarvan op relaties.
Zelfstandige psychologenpraktijk biedt onder andere systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie) aan gezinnen en stellen waarvan een partner, ouder of kind (mogelijk) autisme heeft. 
Veerle Beel interviewde vrouwen en mannen van partners met autisme. Hun verhaal vertelt over onmacht en pijn. Als partner zijn ze niet bedrogen door hun man of vrouw, maar door het autisme.
Kleinschalige praktijk met een specialisme in autisme. Biedt psycho-educatie, (lichaamsgerichte) begeleiding en coaching voor kinderen en volwassenen met autisme en voor ouders en partners van iemand met autisme.
Systeemtherapeut die o.a. relatietherapie geeft aan stellen waarvan een partner autisme heeft. Biedt perspectief op autisme, met oog voor beide partners.