12 resultaten
Boek voor ouders met opvoedvragen. Gaat ook in op wat te doen als je kind zich niet volgens de standaard ontwikkelt of geboren wordt met een mentale of lichamelijke beperking.
Woning op een groot woonzorgpark voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking i.c.m. met autisme. 24/7 begeleiding met gebruik van behandelmethodieken Triple C en Geef me de 5.
Zorgboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, soms met bijkomende problematiek als autisme, onder begeleiding werken. Begeleiden met Triple C methode.
Open groepswoning met studio’s voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De begeleiding richt zich ook op aanvullende problematiek, zoals ADHD of autisme. Begeleiding met de behandelmethode Triple C.
GGZ instelling die ambulante (specialistische) begeleiding biedt aan volwassenen en ouderen en ondersteuning biedt bij praktische zaken op alle leefgebieden.
Begeleid wonen in vier woningen in een woonzorgpark. Voor (jong)volwassenen en senioren met een ernstig verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en bijkomende problematiek als autisme. 
Twee groepswoningen waar twaalf volwassenen. Zij hebben moeilijk verstaanbaar gedrag, een matige tot ernstige verstandelijke beperking en vaak ook andere psychiatrische beperkingen, zoals autisme en hechtingsproblematiek. 
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Aan de Hand is een Christelijk begeleidingscentrum voor kinderen met autisme of aanverwante psychische aandoening. Biedt Langdurig verblijf (met school of dagbesteding), Logeeropvang, Dagbesteding en Ambulante begeleiding.
Christelijk begeleidingscentrum voor kinderen en tieners met autisme en/of aanverwante stoornissen. Biedt o.a. dagopvang en logeermogelijkheden in weekend en vakanties.