Gemiva

Gemiva ondersteunt in Zuid Holland alle kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking (bv autisme) die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Ieder mens heeft andere mogelijkheden en beperkingen. Daarom werkt Gemiva op veel verschillende manieren en ondersteunt zowel bij wonen als werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Gemiva heeft veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van mensen met:

  • een lichamelijke beperking;
  • niet-aangeboren hersenletsel;
  • een ontwikkelingsachterstand;
  • een verstandelijke beperking
  • (ernstige) meervoudige beperking.

Gemiva is georganiseerd in negen regio’s.

Aanbod van deze aanbieder

Sfeervolle verbouwde woonboerderij waar dertien mensen met een matige verstandelijke beperking wonen, sommigen hebben ook autisme of problemen met communiceren. Overdag gaan alle bewoners naar een activiteitencentrum.
Design@Gading biedt dagbesteding gericht op werk en maatschappelijke participatie. Ook kunnen cliënten trainingen volgen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Mensen met autisme maken deel uit van de doelgroep. 
Boerderijlocatie met studio's en woningen voor achttien jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek zoals autisme. 
De Ambulante Dienst Rotterdam Volwassenen biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met een lichamelijke beperking of Niet-aangeboren hersenletsel. Soms hebben mensen bijkomende problematiek, zoals autisme.
Kinderdagcentrum gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke- of een meervoudige beperking. Expertise aanwezig in het omgaan met autisme.
Dagactiviteitencentrum voor jongvolwassenen (o.a. schoolverlaters) met een beperking, waaronder autisme. Iedereen volgt een programma op maat van de eigen individuele wens/behoefte.
Activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, mits aan de hulpvraag voldaan kan worden en er aansluiting is bij de groep.
De Ambulante Dienst Delft e.o. biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met een lichamelijke- of licht verstandelijke beperking of Niet-Aangeboren Hersenletsel. Soms hebben mensen bijkomende problematiek, zoals autisme.
De Ambulante Dienst Hoeksche Waard ondersteunt o.a. kinderen met een ontwikkelingsachterstand als autisme. Biedt ook hulp aan ouders die zelf een beperking hebben en hulp nodig hebben bij de opvoeding en andere gezinstaken.
Dagbestedingslocatie van Gemiva waar deelnemers met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis werkzaamheden kunnen verrichten voor winkels, bedrijven en particulieren.