Dagbesteding - Roccohoeve

De Roccohoeve is een boerderij in een mooie landelijke omgeving die een plaats biedt voor mensen die in deze hectische maatschappij niet of nog niet volledig mee kunnen doen. Veelal hebben deze mensen één of meerdere van onderstaande kenmerken:

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Psychisch of psychiatrisch probleem
  • Een autistische stoornis (ASS)
  • Ouderen
  • Leerlingen van het speciaal basisonderwijs

Op de Roccohoeve kun je o.a. terecht voor dagbesteding (naast wonen, ambulante begeleiding, logeren, onderwijs en coaching.)  Het doel van dagbesteding is om een herkenbare dag structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. De Roccohoeve biedt voornamelijk dagbesteding op het gebied van onderwijs, dierverzorging en groenvoorziening. 
De  Roccohoeve biedt 4 dagen in de week dagbesteding aan voor kinderen/jongeren/ouderen die nog geen werk hebben of niet naar school gaan. Op de zaterdagen is dagbesteding mogelijk voor kinderen om onder andere de thuissituatie te ontlasten. Dagen en tijden zijn per zorgvrager verschillend en in overleg wordt een passend programma gemaakt

De Roccohoeve biedt Rust, Ruimte en Regelmaat. Respectvol, consequent en doorpakken zijn daarin steekwoorden voor onze begeleidingsaanpak. Op de Roccohoeve staan de paarden gedurende de dag centraal. Zij geven ritme aan de dag en spiegelen de deelnemers de hele dag in hun gedrag.