Wonen en logeren - Roccohoeve

De Roccohoeve is een boerderij in een mooie landelijke omgeving die een plaats biedt voor mensen die in deze hectische maatschappij niet of nog niet volledig mee kunnen doen. Veelal hebben deze mensen één of meerdere van onderstaande kenmerken:

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Psychisch of psychiatrisch probleem
  • Een autistische stoornis (ASS)
  • Ouderen
  • Leerlingen van het speciaal basisonderwijs

Op de Roccohoeve kun je o.a. terecht voor wonen en logeren  (naast dagbesteding, onderwijs, ambulante begeleiding en coaching.)  De Roccohoeve biedt:

  • Begeleid (zelfstandig) wonen/ kamertraining / thuiswonen+
  • Beschermd wonen
  • Logeeropvang (respijtzorg) 

De Roccohoeve biedt Rust, Ruimte en Regelmaat. Respectvol, consequent en doorpakken zijn daarin steekwoorden voor onze begeleidingsaanpak. Op de Roccohoeve staan de paarden gedurende de dag centraal. Zij geven ritme aan de dag en spiegelen de deelnemers de hele dag in hun gedrag.