Onderwijs voor thuiszitters - Roccohoeve

De Roccohoeve is een boerderij in een mooie landelijke omgeving die een plaats biedt voor mensen die in deze hectische maatschappij niet of nog niet volledig mee kunnen doen. Veelal hebben deze mensen één of meerdere van onderstaande kenmerken:

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Psychisch of psychiatrisch probleem
  • Een autistische stoornis (ASS)
  • Ouderen
  • Leerlingen van het speciaal basisonderwijs

Op de Roccohoeve kun je o.a. terecht voor onderwijs (naast dagbesteding, wonen, ambulante begeleiding, logeren, en coaching.)  
De kinderen die op de Roccohoeve gebruik maken van onderwijs, zijn veelal kinderen die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn. Het extra ondersteunen van deze groep kinderen kan leiden tot betere resultaten. Er wordt gekeken welke methode het beste aansluit bij het kind. De lesstof die wordt aangeboden is samengesteld in overleg met de school waar het kind staat ingeschreven. Naast de binnenruimte, wordt veel gebruik gemaakt van de ruimte buiten. Ontwikkelen in de buitenlucht en met dieren bezig zijn is voor een aantal kinderen de sleutel tot ontdekken en ervaren.

De Roccohoeve biedt Rust, Ruimte en Regelmaat. Respectvol, consequent en doorpakken zijn daarin steekwoorden voor onze begeleidingsaanpak. Op de Roccohoeve staan de paarden gedurende de dag centraal. Zij geven ritme aan de dag en spiegelen de deelnemers de hele dag in hun gedrag.