Autisme bij vrouwen

Hoe uit autisme zich bij vrouwen? 

Autisme komt voor bij mannen en bij vrouwen. De diagnose autisme wordt gesteld bij deze kenmerken:

  • Sociale en communicatieve beperkingen (bijvoorbeeld sociale onhandigheid, taal letterlijk begrijpen, moeite met nonverbale communicatie). 
  • Vaste gedragspatronen (bijvoorbeeld moeite met veranderingen, sterke interesses of fascinaties). 

Bij meisjes en vrouwen wordt autisme minder goed herkend omdat zij vaak compenseren en camoufleren. Zij gedragen zich zoals de omgeving verwacht. Bovendien zijn de sterke interesses vaak gericht op ‘gewone’ onderwerpen zoals dieren of lezen. Daardoor vallen ze minder op dan bij jongens en mannen. 

Overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geluid, licht of geuren komt ook regelmatig voor bij vrouwen met autisme. 

Vermoeidheid bij vrouwen met autisme 

Het compenseren en camoufleren kost veel energie. Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg moe. Een gevoel van vervreemding komt ook veel voor, omdat zij zich steeds anders voordoen dan ze zijn. 

Het compenseren en camoufleren kan onbewust gaan. Vaak beseffen vrouwen dit pas als de diagnose autisme is gesteld. 

Vrouwen met autisme krijgen vaak eerst een andere diagnose

Vasthouden aan routines wordt bij vrouwen nogal eens uitgelegd als dwanghandelingen. Zij krijgen dan de diagnose OCD (obsessieve-compulsieve stoornis). Verder komen angsten en depressies veel voor bij vrouwen met autisme. Ook daardoor kan de diagnose autisme lange tijd gemist worden. Vaak wordt de diagnose pas op volwassen leeftijd gesteld. 

Wat biedt de Wegwijzer Autisme voor vrouwen met autisme?

Autisme heeft invloed op je dagelijks leven en van je naasten. Op de Wegwijzer Autisme vind je van alles om op jouw eigen manier te leven met autisme. Bijvoorbeeld inspiratie in boeken van vrouwen met autisme, aanbieders van (levensloop)begeleiding en mogelijkheden voor diagnostiek en therapie.

275 resultaten
Website ontwikkeld door Mandy Verleijsdonk met alles over & door vrouwen met autisme. Je vindt er bijvoorbeeld bloggers, vloggers, hulpverleners en boeken.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Het AutivrouwenCafe Twente is een ontmoetings- en gespreksgroep voor vrouwen met ASS, elke eerste dinsdag van de maand in Enschede.
Deze website richt zich op de wereld van vrouwen met autisme. Je vindt hier o.a. veel informatie en Blogs over hoe autisme zich uit bij vrouwen, de kenmerken van autisme en welke uitdagingen zij in het leven tegenkomen.
Podcast over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Deze aflevering gaat over autisme bij vrouwen, en hoe Tinne, een vrouw met autisme, de zoektocht naar zichzelf en de acceptatie hierrond heeft ervaren.
Autismecoach voor vrouwen met autisme of voor vrouwen wiens partner autisme heeft. 
Bzonder! Zorg & Coaching biedt diagnosestelling en behandeling. Kijken niet alleen naar de ‘stereotype’ autisme klachten, maar juist ook naar hoe autisme zich vaak (anders) manifesteert bij vrouwen.
Erkend re-integratiebedrijf en jobcoach-organisatie die vrouwen met (kenmerken van) autisme helpt hun unieke kwaliteiten te ontdekken: autismecoaching, loopbaancoaching en praktische coaching om het werk passend te maken. 
Persoonlijk essay over vrouwen met autisme, geschreven door een vrouw met een late autisme diagnose. Zij onderzoekt hoe de autistische vrouw een plaats heeft ingenomen in cultuur, mythen en werkelijkheid.
Zelfstandige autismecoach voor hoogopgeleide vrouwen met autisme biedt verschillende trajecten: Inzicht in autisme, Rust en balans bij autisme en Betere relaties.