17 resultaten
Breed scala aan hulp en ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking, o.a. aan kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders/verzorgers.
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 
Woon- en werklocatie voor mensen met een diagnose in het autistisch spectrum, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking.
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
Dagbesteding en logeermogelijkheden op een zorgboerderij voor kinderen ( >4 jr.) met autisme en/of een verstandelijke of lichamelijke beperking. 
Logeerweekenden (12 - 35 jr) en vakantieweken (12 - 50 jr.) in hotel op de Veluwe. Voor jongeren en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende diagnose bv. autisme. 
Dagbesteding en 24 uursopvang in een prettige sociale omgeving waar rust en stilte belangrijk zijn. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die dat (tijdelijk) nodig hebben. 
Zorgboerderij Donia State Wester biedt dagbesteding, logeeropvang en begeleid wonen voor volwassenen en kinderen met o.a. een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum. 
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag. Bieden dagbesteding, diverse vormen van 24 uurs verblijf en passend onderwijs (ter overbrugging of langdurig).
Kleinschalige zorgorganisatie die zorg levert o.a. aan (jong)volwassenen met autisme en /of een (verstandelijke) beperking: ambulante zorg, begeleid wonen en dagbesteding.