117 resultaten
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
 Informele activiteiten gericht op ontmoeten, gezelligheid en een goed gesprek voor LHBT volwassenen met autisme ( > 18 jaar) .
Mensen met een diagnose of vermoeden van ASS kunnen vragen inbrengen voor een Thema Spreekuur waarin een deskundige online op de problematiek ingaat. 
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Maandelijks een besloten, door professionals begeleide avond voor jongeren en tieners met autisme. Bordspelen, muziek luisteren, drankje en kletsen. 
Maandelijkse ontmoetingsplek voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme, normaal- of hoogbegaafd. Met gezelligheid, bordspelen en themagesprekken.
Digitale ontmoetingsplek voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme. Biedt informatieve artikelen en uitgebreide mogelijkheden voor lotgenotencontact (forum, partnerforum, chat).
Ontmoetingsplek voor mensen met autisme: andere mensen met autisme ontmoeten, jezelf kunnen zijn, ervaringen delen. Ook 5x per jaar thema-avonden.
Elke laatste dinsdag van de maand is er Auti-jongerencafé (16-35 jaar). Naast poolen is er ook de mogelijkheid om te kaarten.  
Facebookgroep voor (jong)volwassenen met autisme (>18 jaar) waar kennis, ervaringen, steun, respect en begrip over het leven met autisme worden gedeeld.