386 resultaten
Dagbesteding voor mensen (18+) die, om diverse redenen, dagbesteding zoeken. Bijvoorbeeld door een vorm van autisme of een ontwikkelingsachterstand. 
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag. Bieden dagbesteding, diverse vormen van 24 uurs verblijf en passend onderwijs (ter overbrugging of langdurig).
Dagbesteding op kleinschalig veebedrijf in polder met veel rust en ruimte. Voor volwassenen met autisme, niet aangeboren hersenletsel en/of een psychische hulpvraag. 
Kleinschalige creatieve dagbesteding, onder andere aan mensen met autisme, individueel of in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers , ouder dan 18 jaar).  
Christelijk begeleidingscentrum voor kinderen en tieners met autisme en/of aanverwante stoornissen. Biedt o.a. dagopvang en logeermogelijkheden in weekend en vakanties. 
Zorg op maat voor kinderen van 4 tot 18+ met een extra zorgvraag: individuele begeleiding, dagbesteding en logeermogelijkheden.
Dagopvang op een zorgboerderij (met ezels) voor iedereen die om welke reden dan ook niet goed mee kan in de maatschappij. 
Dagbesteding en begeleiding voor jeugdigen met o.a autisme, ADHD en een verstandelijke beperking. Zowel individueel als in kleine groepjes.
Dagbesteding voor kinderen met gedragsproblemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere problematiek. Meehelpen op de boerderij, bij onderhoud of meubels opknappen.
Kleinschalige dagbesteding op maat voor mensen met een beperking. Gevarieerde werkzaamheden: moestuin, creatieve activiteiten, meehelpen in de kleinschalige horeca.