428 resultaten
Magazijn 076 is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek waar (jong)volwassenen met autisme zichzelf kunnen zijn, kunnen ondernemen of deelnemen aan projecten. 
SO school (4-12 jr.) met twee 'Beter pASSend' klassen, speciaal voor kinderen met een vorm van autisme die lange tijd niet naar school zijn geweest. Verbonden aan een pedologisch instituut.
Speciaal onderwijs voor kinderen (4 - 7 jr.) die niet goed meekunnen op een gewone school, peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf vanwege gedrags-, leer- of psychisch problemen. School is verbonden aan een pedologisch instituut.
Academie Cato (Acato) biedt creatieve en vakgerichte dagbesteding voor jongeren met autisme die hun plek in school, studie of op werk nog niet gevonden hebben. Zij kunnen zich hier op hun eigen manier, voorwaarden en tempo ontwikkelen.
Locatie van De Zijlen, expert in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met een complexe ondersteuningsvraag. Voor bewoners met een verstandelijke beperking in combinatie met o.a. autisme. Met 24-uurs zorg en begeleiding.
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.
Prisma biedt zorg aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken (bv. autisme, gedragsproblemen). Ook dagbesteding.