475 resultaten
Woningen binnen een zorgcentrum voor twaalf ouder wordende bewoners met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met andere beperkingen. Ook wonen er mensen met autisme of epilepsie.
Twee woningen voor mannen (nr. 5) en vrouwen (nr. 3) met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek. De begeleiding op nr. 3 is gespecialiseerd in de behandeling van autisme.
Zorgboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, soms met bijkomende problematiek als autisme, onder begeleiding werken. Begeleiden met Triple C methode.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden.
Groepswoning voor jonge mensen (18-35) met een ernstige verstandelijke beperking met autisme en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze groep heeft veel structuur nodig. Begeleider gaat met hen mee naar de dagbesteding.
Woning voor vijf jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking i.c.m. autisme, ADHD of een andere vorm van gedragsproblematiek. Zij willen allemaal uiteindelijk zelfstandig gaan wonen.
Dagbesteding en zorg/onderwijs voor jongeren met een laag ontwikkelingsniveau die niet (meer) functioneren binnen het VSO vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag vaak i.c.m. autisme. Werken met de methode Geef me de 5 en Triple-C.
Dagbesteding voor jongens (en hopelijk binnenkort ook meisjes) die een matige tot licht verstandelijke beperking hebben, sommigen hebben ook een vorm van  autisme. Groenonderhoud in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Dubbel woonhuis voor 12 senioren met uiteenlopende beperkingen (niet-aangeboren hersenletsel, bipolaire stoornissen, meervoudige beperking of autisme) onder 24-uurs begeleiding. Overdag nemen bewoners deel aan dagbesteding. 
Twee groepswoningen met 24/7 begeleiding voor volwassenen en ouderen met een rustige leefstijl en een verstandelijke beperking, soms i.c.m. psychische of lichamelijke aandoeningen. Autisme expertise is aanwezig.