11 resultaten
Le Grand Advies is een kleine instelling voor hulpverlening met expertise in de begeleiding van studenten en scholieren met autisme. Geven zowel levensloop- als studiebegeleiding. 
Odett biedt levensloopbegeleiding aan jongeren en jongvolwassenen gericht op algeheel welzijn, kwaliteit van leven en het ontlokken van talenten. 
Stichting Klimkoord biedt, In samenwerking met aangesloten zorgorganisaties en praktijken, brede ondersteuning, begeleiding en diagnostiek aan kinderen, jongeren en volwassenen met  AD(H)D en/of autisme.
Flexibele individuele begeleiding op maat door kleine zelfstandigen die zich hebben gespecialiseerd in ADHD- en/of autismezorg.
Levensloopbegeleiding met als doel zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. Werken vanuit een duidelijk doel en plan waarbij jij als deelnemer de regie houdt. 
Zorgaanbieder vanuit een levensbrede aanpak met als expertise o.a.  Autisme en hoog IQ; Hulp thuis-school-werk; Passend onderwijs en autisme.
Begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving: levensloopbegeleiding, opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding. 
Begeleidingsprogramma voor mensen met autisme (Asperger, PDD NOS) of ADHD / ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben. Zowel een intensief als een lichter begeleidingsprogramma.
Integrale begeleiding (levensloopbegeleiding)  en ondersteuning op alle levensgebieden aan (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio West-Friesland.
Zelfstandige autismecoach begeleidt en coacht (jong)volwassenen met autisme of gezinnen waarbij autisme een rol speelt (kind, jongere, ouder). Biedt levensloopbegeleiding en kortdurende coaching en begeleiding.