57 resultaten
Kindzorg Marion biedt (levensloop)begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met AD(H)D en/of Autisme, en aan hun ouders.
Kleine, cliëntgerichte praktijk voor coaching en (levensloop)begeleiding bij ASS. Ruime ervaring met comorbiditeit zoals narcisme en anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen.
HartStart biedt Integrale begeleiding (levensloopbegeleiding) en ondersteuning op alle levensgebieden aan (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio West-Friesland.
De Sterrenboom coacht kinderen met autisme (of een vermoeden daarvan) en hun gezin. Ook inzetbaar als er in het leven van een kind of jongere een verandering plaatsvindt (levensloopbegeleiding).
Zorgburo De Liemers biedt (levensloop)begeleiding en behandeling onder één dak aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van- of mede veroorzaakt door autisme.  
Autisme Zwolle is een kleine zorgaanbieder, gespecialiseerd in ASS begeleiding, die optimale kansen wil bieden aan mensen met een ASS diagnose. Er wordt gewerkt aan de hand van levensloopbegeleiding.
KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. KompAss hanteert geen leeftijdsgrens, hun begeleiders kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden.
Unieck begeleidt ouders met een kind met autisme en/of ADHD (12 - 23 jr.) bij alle verander- of overgangsmomenten in de levensloop van hun kind. Vast aantal uren per maand, flexibel te besteden. 
Le Grand Advies is een kleine instelling voor hulpverlening met expertise in de begeleiding van studenten en scholieren met autisme. Geven zowel levensloop- als studiebegeleiding. 
Organisatie die levensloopbegeleiding en jobcoaching biedt voor mensen met autisme en ADHD. Uitgangspunt is de PILLAR-methodiek waarin het leven van de cliënt centraal staat.