391 resultaten
Kaartenset met 40 kaarten om met jongeren (10 - 16 jr.), in een een-op-een situatie, te praten over (omgaan met) hun autisme. 
Brusjes leren tijdens de Brussencursus Autisme of ADHD omgaan met de problematiek van hun broer of zus. Dit zorgt voor een betere balans en meer rust in het gezin.
‘Autisme de baas’ is een begeleidingsvorm op maat waarbij jongeren met autisme (8 -16 jaar) leren omgaan met dingen die ze moeilijk vinden. De kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere staan centraal.
Psycho-educatie over omgaan met autisme, voor kinderen en jong volwassenen en voor broers en zussen van iemand met autisme (brussen) of kinderen van ouder(s) met autisme (KOPP).
FloorPlay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden in het spelen en omgaan met hun kind met autisme. Om hun kind spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling.
Cursus voor brussen (12-15 jaar) van wie een broer/ zus met autisme gediagnosticeerd is en thuis woont. In de Brussengroep leer je om te gaan met de problemen waar  je als broer of zus tegen aanloopt.
Begeleiding aan mensen met autisme gericht op het leren ontspannen, ontprikkelen en op speciale wijze bewegen om prikkelverwerking, belasting en draagkracht te verbeteren.
Beeldende, non-verbale therapie is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. Bij Vrij & Zinnig  kunnen zij op een creatieve en speelse manier werken aan hun uitdaging(en). 
Met blokjes, bolletjes en staafjes maakt de workshop Brain Blocks een leven mét of zonder autisme visueel. Dit inzicht in verschil creëert begrip voor elkaars belevingswereld en een meer autismevriendelijke houding.
Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met autisme. Bij diagnostiek en behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken.