300 resultaten
De cursus ‘Autisme de baas’ leert jongeren met autisme (8 -16 jaar) omgaan met dingen die ze moeilijk vinden. De kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere staan centraal.
Kaartenset met 40 kaarten om met jongeren (10 - 16 jr.), in een een-op-een situatie, te praten over (omgaan met) hun autisme. 
In dit boek biedt de auteur Jed Baker eenvoudige en praktische strategieën voor het omgaan met driftbuien en woedeaanvallen van kinderen met autisme of ADHD.
In Zelfregulatie bij jongeren met autisme leren jongeren met autisme beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie. Bevat informatie, een praktisch werkboek en tips voor ouders. 
Brusjes leren tijdens de Brussencursus Autisme of ADHD omgaan met de problematiek van hun broer of zus. Dit zorgt voor een betere balans en meer rust in het gezin.
FloorPlay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden in het spelen en omgaan met hun kind met autisme. Om hun kind spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling.
In de Brussengroep van KrekelAutismeCoaching leer je om te gaan met de problemen waar je als broer of zus (12-15 jaar) van een persoon met autisme tegenaan loopt.
Begeleiding aan mensen met autisme gericht op het leren ontspannen, ontprikkelen en op speciale wijze bewegen om prikkelverwerking, belasting en draagkracht te verbeteren.
Beeldende, non-verbale therapie is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren met autisme. Bij Vrij & Zinnig  kunnen zij op een creatieve en speelse manier werken aan hun uitdaging(en). 
Met blokjes, bolletjes en staafjes maakt de workshop Brain Blocks een leven mét of zonder autisme visueel. Dit inzicht in verschil creëert begrip voor elkaars belevingswereld en een meer autismevriendelijke houding.