403 resultaten
Assept staat voor Autisme Spectrum Stoornis en Paarden Therapie. Zij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders waarbij sprake is van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis.
Podcast over de VAB pilot Verborgen Intelligentie waarin vijf kinderen en jongeren met autisme, die niet of nauwelijks spreken, levensloopbegeleiding krijgen. 
Scauting ondersteunt (jong)volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid. Individuele ondersteuning in de thuissituatie, groepsondersteuning op locatie en studie/werkbegeleiding.