412 resultaten
Individuele specialistische begeleiding voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die door ASS forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden. Ook begeleiding voor het gezin/netwerk.  
Zonkinderen is specialist op het gebied van bewegen en gedrag en o.a. gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met autisme. Biedt Individuele Psychomotorische Therapie, gezinstherapie en hulp bij  sensorische informatieverwerking. 
Zonkinderen is specialist op het gebied van bewegen en gedrag en o.a. gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met autisme. Biedt Individuele Psychomotorische Therapie, gezinstherapie en hulp bij  sensorische informatieverwerking. 
Het Berg en Bosch College biedt gespecialiseerd, diplomagericht onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme en/of aanverwante gedragsproblematiek. Extra mogelijkheden: Intensieve Klas en Verder In Praktijk klas.
Eddee Zorgverlening biedt groepsbegeleiding aan jeugdigen met gedragsproblemen en psychiatrische problematiek zoals autisme (ASS) en AD(H)D. Er zijn drie leeftijdsgroepen. 
Emergis kind & jeugd biedt onderzoek en diverse vormen van behandeling voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme in combinatie met ernstige psychische problemen. 
Driejarige, gratis programmeeropleiding met projectmatig lesprogramma, zonder docenten, lesroosters of tijdschema’s. Codam heeft opvallend veel hoogbegaafde studenten en studenten met adhd of autisme. 
Prijswinnende documentaire over Kees Momma, 44 jaar en autistisch, en zijn ouders (beiden boven de 80 jaar). Hun levens zijn enorm verstrengeld geraakt. De vraag rijst of Kees nog kan leren een eigen leven op te bouwen.
Orthopedagoog en speltherapeut Ina Kamsteeg begeleidt kinderen met problemen in gedrag, emoties of sociale contacten, bv kinderen met ASS. Ook ouderbegeleiding.
Assept staat voor Autisme Spectrum Stoornis en Paarden Therapie. Zij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders waarbij sprake is van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis.