412 resultaten
Podcast over de VAB pilot Verborgen Intelligentie waarin vijf kinderen en jongeren met autisme, die niet of nauwelijks spreken, levensloopbegeleiding krijgen. 
Scauting begeleidt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme bij wonen, werken en leren door middel van individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding.