86 resultaten
Begeleiding naar zelfstandigheid en het leren omgaan met beperkingen voor jonge mensen bij wie de ontwikkeling, bijv. door autisme, niet altijd vanzelfsprekend is gegaan
Begeleidingsplek voor dropouts, kinderen die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en (bijna) thuiszitters. Uitgaan van verschillen en talentbegeleiding staan centraal. 
Onderwijsprogramma in combinatie met zorg aan kinderen met gedragsproblemen en aan thuiszitters, vaak het gevolg van autisme of aanverwante aandoeningen.
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Specialistische ontwikkelingsbegeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het zelfstandig maatschappelijk functioneren op school, werk of dagbesteding.