108 resultaten
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Geïntegreerd educatief-, begeleidings- en behandelingstraject voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (6 -27 jr.) bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden.
Begeleidingsplek voor kinderen met AD(H)D, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en voor (bijna) thuiszitters. Een voorziening waar kinderen op hun eigen manier leren.
PGB Zorg voor kinderen biedt zorg aan kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en vormen van autisme. Zij bieden o.a. opvang en individuele begeleiding onder schooltijd  voor thuiszitters.
Karin Scheffer, dochter van een vader met autisme en moeder van een kind met autisme, beschrijft openhartig hoe ze als kind en als moeder werd geconfronteerd met angst als gevolg van autisme. 
Centrum voor kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (t/m 23 jaar) biedt via hunaanbod De Doorstroom begeleiding en training aan kinderen en jongeren die tijdelijk niet of niet volledig naar school kunnen.
Timon biedt via onderwijs-zorg projecten hulp aan jongeren (12 - 20 jr.) die vanwege meervoudige problematiek, soms (deels) autisme gerelateerd, al langere tijd thuis zitten en school verzuimen. Jongere komt niet in aanmerking voor VSO.