Psychodiagnostiek en behandeling- Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam is een hoogspecialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Bij Sarr kan men voor jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Autisme Rotterdam voor onderzoek ofwel diagnostiek naar een autismespectrumstoornis (ASS). Sarr Autisme Rotterdam werkt bovenregionaal; het maakt niet uit of u zelf in Rotterdam woont of niet. 

Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85 die voldoen aan de aanmeldcriteria kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is

  • Sarr jeugd doet diagnostiek bij kinderen van 6 tot 18 jaar. Kinderen onder de 6 jaar kunnen zich aanmelden bij het Youz team 0-6.
  • Sarr volwassenen doet diagnostiek bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek naar ASS of om een second opinion onderzoek. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van ASS te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand van vergelijkbare achtergrond. 

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

 

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.