Psychodiagnostiek en behandeling- Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam is een hoogspecialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Bij Sarr kan men voor jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Psychodiagnostiek jeugd en volwassenen
Sarr Jeugd doet onderzoek bij kinderen van 6 tot 21 jaar. Ouders/verzorgers melden kinderen onder de 6 jaar aan bij Youz team 0-6 jarigen. Voor een eerste psychodiagnostisch onderzoek naar ASS kunt u terecht bij de algemene poli’s van Youz.

Sarr Volwassenen doet onderzoek bij volwassenen vanaf 21 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek of om een second opinion onderzoek naar ASS. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van ASS te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand met vergelijkbare achtergrond.

Bij voldoende aanwijzingen voor ASS kan vervolgonderzoek geïndiceerd worden.

Behandeling jeugd en volwassenen
Sarr richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85, en die voldoen aan hun aanmledcriteria kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs.  

Samen met de patiënt en eventuele ouders/verzorgers wordt de behandelindicatie besproken. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.