177 resultaten
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Educatieve dagbesteding & leer-/werktrajecten op ICT gebied voor (jong)volwassenen met autisme bij een in autisme en ICT gespecialiseerd team.                
PASS-groepen zijn autonome zelfhulpgroepen in Belgie, voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden daarvan, zonder verstandelijke handicap. 
Lotgenotendagen in meerdere plaatsen in Nederland voor volwassenen (>18 jaar) met een autisme spectrum stoornis en een normale tot hoge begaafdheid.
Online Q&A-sessies (vraag en antwoord) met iedere keer een wisselend thema en een andere deskundige waaraan mensen met autisme hun vragen over ASS kunt stellen.
Educatieve (tijdelijke) dagbesteding gericht op structuur, contacten met anderen en uitdagingen met optie door te stromen naar school of werk.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.
Helpende Handen organiseert in meerdere gemeenten voor mensen met autisme en hun partners of ouders: lotgenotencontact, gespreks- en huiskamergroepen. Op reformatorische grondslag. 
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.