107 resultaten
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Dagbesteding met gevarieerd en dynamisch aanbod met specialisatie IT/ICT. Hier kun je op adem komen, in alle rust onderzoeken wat het beste bij je past en waar je je goed bij voelt en ontdekken in welke richting je je verder zou willen ontwikkelen. 
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Dagbesteding, begeleiding en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of gedragsproblemen (b.v. autisme gerelateerd), al dan niet met leerplichtontheffing.
Dagbesteding, begeleiding en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of gedragsproblemen (b.v. autisme gerelateerd), al dan niet met leerplichtontheffing.
Ontwikkelplek waar (jong)volwassenen in een veilige omgeving geholpen worden om hun professionele en persoonlijke ontwikkeling tot bloei te laten komen, ongeacht hun achtergrond. Ook re-integratie begeleiding.
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc.