112 resultaten
Onderwijs/zorg programma voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door autisme, overprikkeling, angsten of depressie. 
Hoe formuleer je samen, ouders én leerkrachten, de juiste begeleiding voor een kind met ASS? Speciale aandacht voor overgaan, de Wet Passend Onderwijs en thuiszitters.
Melkveebedrijf en zorgboerderij biedt dagbesteding in groepsverband aan jongeren / thuiszitters (10 -18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis als autisme. Werken met de methode Geef me de 5.
Trots begeleidt en coacht met name mensen die het moeilijk vinden om overzicht, structuur en duidelijkheid te krijgen in het dagelijks leven. Vaak zijn dit mensen met een vorm van autisme, ADHD, NLD of ADD.
EIGEN Dagbesteding biedt dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen, zoals autisme. Betreft kinderen die (tijdelijk) zijn vrijgesteld van onderwijs. 
Leerplek voor schoolverlaters (SO) en jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme, die niet meer op een kinderdagcentrum terecht kunnen. Hier leren zij vaardigheden om later passende dagbesteding te kunnen vinden.
Het Hofpark biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen (4 t/m 13 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben rondom hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een autisme-en gedragscoach biedt in de Schakelklas extra begeleiding.
De Argo Goes is een VSO-school voor jongeren (12-18 jr.) met o.a. internaliserend gedrag (autisme). Het gaat om jongeren die om verschillende redenen (al langer) uitgevallen zijn binnen het regulier onderwijs.
Slimmerik is een regionale organisatie die gespecialiseerd is in autisme en bijkomende diagnoses en/of problematiek bij jeugd tot 18 jaar. Biedt o.a. diagnostiek, (gezins)behandeling en dagbehandeling voor thuiszittende jongeren.
Het Berg en Bosch College biedt gespecialiseerd, diplomagericht onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme en/of aanverwante gedragsproblematiek. Extra mogelijkheden: Intensieve Klas en Verder In Praktijk klas.