106 resultaten
Begeleiding van kinderen en jongeren die uitvallen op school, al thuis zitten of school weigeren.
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag. Bieden dagbesteding, diverse vormen van 24 uurs verblijf en passend onderwijs (ter overbrugging of langdurig).
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 – 8 jr.) met ASS en biedt o.a. individuele dagbehandeling bij uitval van school en begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school.
Dagbehandeling en dagbesteding op maat. Bijvoorbeeld voor thuiszitters met autisme die er kunnen werken aan schoolwerk of terugkeer naar school.
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Jeugdzorg instelling biedt in samenwerking met de Fritz Redlschool een zorg-onderwijs arrangement voor jongeren die door internaliserende problematiek zijn vastgelopen binnen het reguliere of speciaal onderwijs. 
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.
De Roccohoeve biedt, in een mooie landelijke omgeving, begeleid- en beschermd wonen en logeeropvang voor o.a. jongeren met autisme.
(Tijdelijke) educatieve dagbesteding gericht op structuur, sociale contacten en uitdagingen om iets op te pakken dat bij je talenten past. Met mogelijkheid door te stromen naar school of werk.