109 resultaten
Dagbehandeling en dagbesteding op maat. Bijvoorbeeld voor thuiszitters met autisme die er kunnen werken aan schoolwerk of terugkeer naar school.
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Dagbesteding met gevarieerd en dynamisch aanbod met specialisatie IT/ICT. Hier kun je op adem komen, in alle rust onderzoeken wat het beste bij je past en waar je je goed bij voelt en ontdekken in welke richting je je verder zou willen ontwikkelen. 
Onderwijs zorg arrangement voor leerlingen (12 - 21 jaar) met gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. Gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten of langdurig thuiszitten.
Maatwerk Autisme verzorgt een ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie.
Dagbesteding met gevarieerd en dynamisch aanbod met specialisatie IT/ICT. Hier kun je in alle rust onderzoeken wat het beste bij je past en waar je je goed bij voelt en ontdekken in welke richting je je verder zou willen ontwikkelen. 
Professioneel ontwikkelcentrum met uniek aanbod van gestructureerde programma’s op het gebied van technologie, vormgeving en ICT voor jongeren (12 - 28 jaar, al dan niet met autisme) die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar perspectief. 
Professioneel ontwikkelcentrum met uniek aanbod van gestructureerde programma’s op het gebied van technologie, vormgeving en ICT voor jongeren (12 - 28 jaar, al dan niet met autisme) die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar perspectief. 
Professioneel ontwikkelcentrum met uniek aanbod van gestructureerde programma’s op het gebied van technologie, vormgeving en ICT voor jongeren (12 - 28 jaar, al dan niet met autisme) die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar perspectief.