86 resultaten
Dagbesteding voor ‘anders-denkende’ kinderen/jongeren (6-23 jr.), ook autisme, met hoog-ontwikkelings-potentieel, die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs.
Alternatief voor leerlingen die thuis zijn komen te zitten. Samen met de school en met individuele begeleiding werken aan terugkeer naar school of het op andere wijze afronden van opleiding.
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Geïntegreerd aanbod onderwijs en zorg aan talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme, die in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. 
Thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met  ASS en/of ADHD en jeugdigen met een angststoornis, die niet naar school kunnen of willen gaan (schoolweigering).
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie.
Begeleiding op maat voor kinderen en jongeren (6 -18 jr.) die graag leren, maar door (internaliserende) problemen zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs. Doel is terugkeer naar onderwijs, in welke vorm dan ook. 
Scauting biedt normaal tot hoogbegaafde jongeren met autisme een plek waar zij veilig, in een prikkelarme omgeving en in hun eigen tempo tot leren komen.
Zorg- en leerboerderij voor jongeren met of zonder beperking met interesse voor technische en/of agrarische sector. Individuele begeleiding in een veilige en uitdagende leerwerkomgeving. 
Op maat gemaakte begeleiding bij basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en begeleiding voor staatsexamens. Ervaring met leerlingen met autisme.