116 resultaten
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag. Bieden dagbesteding, diverse vormen van 24 uurs verblijf en passend onderwijs (ter overbrugging of langdurig).
Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4 – 8 jr.) met ASS en biedt o.a. individuele dagbehandeling bij uitval van school en begeleiding bij gedeeltelijke uitval van school.
Dagbehandeling en dagbesteding op maat. Bijvoorbeeld voor thuiszitters met autisme die er kunnen werken aan schoolwerk of terugkeer naar school.
Zorgboerderij biedt vanuit christelijke levensvisie dagbesteding in kleine groep (ook voor thuiszitters) en individuele begeleiding aan jongeren (10 - 18 jaar) met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.
Dagbesteding met (speciaal) basisonderwijs en - i.s.m. IVIO@school - speciaal voortgezet onderwijs. Voor kinderen/jongeren die thuis zitten en/of niet bij andere vorm van (speciaal) onderwijs terecht kunnen. 
Dagbesteding met gevarieerd en dynamisch aanbod met specialisatie IT/ICT. Hier kun je op adem komen, in alle rust onderzoeken wat het beste bij je past en waar je je goed bij voelt en ontdekken in welke richting je je verder zou willen ontwikkelen. 
Onderwijs zorg arrangement voor leerlingen (12 - 21 jaar) met gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. Gericht op voorkomen van voortijdig schoolverlaten of langdurig thuiszitten.
Geïntegreerd aanbod onderwijs en zorg aan talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme, die in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. 
Alternatief voor leerlingen die thuis zijn komen te zitten. Samen met de school en met individuele begeleiding werken aan terugkeer naar school of het op andere wijze afronden van opleiding.
Maatwerk Autisme verzorgt een ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met autisme en een normale tot hoge intelligentie.