263 resultaten
De Roccohoeve biedt dagbesteding op het gebied van onderwijs, dierverzorging en groenvoorziening o.a. voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. 
Zorgboerderij Zorg en Dier biedt dagbesteding aan o.a. mensen met autisme die graag met planten en dieren werken in de rustige omgeving van de boerderij.
Ondersteunende begeleiding en arbeidstraining voor mensen die om de een of andere reden (nog) niet in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren.
Zorgboerderij de Marke biedt dagbesteding met professionele, gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen en ouderen met autisme.
Speciale zaterdag dagbesteding voor jeugd (met autisme) met een gemiddeld tot hoog IQ die in het dagelijks leven moeite ondervinden in hun sociale contacten en het doen van activiteiten. 
Autisport Leek biedt kinderen en jongeren (7 t/m 18 jaar) met autisme en/of andere belemmeringen de mogelijkheid om in kleine groepen, onder deskundige begeleiding te voetballen.
Weekend-opvang op een zorgboerderij voor kinderen en jongeren (8 -18 jaar) met ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en trauma.1x per maand een aparte meidengroep. 
Psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner dat zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis op de bank kan worden gebruikt..
Over het verband tussen autisme en zelfcontroleproblemen i.c.m. een individueel trainingsprogramma (werkboek) om gevoelens van boosheid en frustratie op tijd te leren herkennen en er meer grip op te krijgen.