432 resultaten
Zorgboerderij de Marke biedt dagbesteding met professionele, gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen en ouderen met autisme. Op zaterdag bieden ze een speciaal programma voor jongeren met autisme. 
Landelijke zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek als autisme. Beheren in Deventer 2 woonlocaties voor mensen met autisme en gemiddeld intelligentieniveau.
De Waerden biedt wonen, dagbesteding, ambulante en 24-uur per dag digitale ondersteuning aan kinderen, volwassenen en  ouderen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
Nautisch leerwerkbedrijf biedt dagbesteding, leer- en werkbegeleiding en sociale activering op maat aan jongeren en volwassenen die geen betaalde baan hebben en/of (deels) niet naar school kunnen, bijvoorbeeld vanwege autisme. 
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Zorgstal het WIJ-land is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren (6-18 jr) met een prikkelverwerkingsstoornis, waaronder ASS. Begeleiding, dagbesteding en logeeropvang in een kleinschalige, familiaire setting. 
SGVT biedt dagbesteding met begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum of een verstandelijke beperking. Op eigen locatie (dieren en gewassen) en werkzaamheden op groene buitenlocaties. 
Dagbesteding Smart biedt arbeidsmatige dagbesteding op een boerderij in bedrijf, aan deelnemers van verschillende leeftijden met een beperking als PDD-Nos en/of ADHD of een specifieke hulpvraag. 
Zorgboerderij Ipsum geeft dagbesteding aan volwassenen met stoornissen in het autisme spectrum zoals PDD-Nos, ADHD, ADD en licht verstandelijke beperkingen.
Uniek Talent biedt in Wolvega (horeca en creatief) en Blesdijke (paard & natuur) kleinschalige dagbesteding aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, ASS en/of psychische problematiek.