452 resultaten
Zorgboerderij Leestensch Hof biedt kinderen met gedragsproblemen, vaak het gevolg van autisme, die niet naar school (kunnen) gaan, een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma in combinatie met zorg. 
Ontwikkelplek waar (jong)volwassenen in een veilige omgeving geholpen worden om hun professionele en persoonlijke ontwikkeling tot bloei te laten komen, ongeacht hun achtergrond. Ook re-integratie begeleiding.
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Leer- en werkplaats waar jongeren met coole leraren, alleen of met anderen, werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen: lassen, 3D-design, kunst etc. 
Dagopvang op een zorgboerderij (met ezels) voor jongeren en volwassenen die om welke reden dan ook niet goed mee kan komen in de maatschappij, bijvoorbeeld vanwege autisme of ontwikkelingsproblematiek. 
Dagbesteding en 24 uursopvang in een prettige sociale omgeving waar rust en stilte belangrijk zijn. Voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die dat (tijdelijk) nodig hebben vanwege autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. 
Dagbesteding in de productieruimte van een bakkerij voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. De begeleiders werken volgens TEACCH, een methode speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme,
Passende activiteiten en ondersteuning voor kinderen/ jongeren  (4 -21 jr.) die door autisme, ADHD of ernstige prikkelgevoeligheid zijn vastgelopen in het onderwijs of thuiszitten. Zorg op maat en ervaringsleren.
Werk/dagbesteding in het service- of klussenteam op vliegbasis Gilze Rijen voor cliënten van Amarant: mensen met een licht tot matige beperking mogelijk in combinatie met een stoornis in het autisme spectrum.