111 resultaten
Ontwikkelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek. Biedt o.a. dagbesteding voor thuiszitters. 
Ko-bus biedt dagbesteding aan jongeren (met o.a. autisme) die niet meer naar school gaan.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
Dagbesteding op boerderij voor (jong)volwassenen met een beperking én dagbesteding met schoolse vaardigheden voor kinderen/jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.
Locatie De Boog is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme die wél onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.
Zorgboerderij Leestensch Hof biedt kinderen met gedragsproblemen, vaak het gevolg van autisme, die niet naar school (kunnen) gaan, een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma in combinatie met zorg. 
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval.