108 resultaten
Ontwikkelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek. Biedt dagbesteding voor (potentiële) thuiszitters, gericht op terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
Locatie De Boog is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme die wél onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te complexe zorgvraag.
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie. Bieden o.a. een speciaal pogramma voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de middelbare school (thuiszitters of vroegtijdige schoolverlaters).   
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag, bv ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS. Bieden o.a. Skoalle: een vorm van onderwijs voor jongeren die vast lopen op school en leerplichtontheffing hebben.
De Roccohoeve biedt extra ondersteuning voor o.a. kinderen met autisme die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn.