116 resultaten
Ontwikkelcentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek. Biedt o.a. dagbesteding voor thuiszitters. 
Ko-bus biedt dagbesteding aan jongeren (met o.a. autisme) die niet meer naar school gaan.
Dagbesteding op boerderij voor (jong)volwassenen met een beperking én dagbesteding met schoolse vaardigheden voor kinderen/jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.
Locatie De Boog is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme die wél onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.
Zorgboerderij Leestensch Hof biedt kinderen met gedragsproblemen, vaak het gevolg van autisme, die niet naar school (kunnen) gaan, een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma in combinatie met zorg. Combinatie van leren, doen en ervaren.
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
De Roccohoeve biedt extra ondersteuning voor o.a. kinderen met autisme die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn. 
Leuke en zinvolle dagbesteding voor thuiszittende scholieren met leerplicht, afgestemd op wat de leerlingen willen, kunnen en interessant vinden.
Dagbesteding met onderwijs voor kinderen die door bv. autisme, uitvallen in het huidige onderwijssysteem. Doel:  hen weer klaar stomen voor passend onderwijs.
Hoe formuleer je samen, ouders én leerkrachten, de juiste begeleiding voor een kind met ASS? Speciale aandacht voor overgaan, de Wet Passend Onderwijs en thuiszitters.