86 resultaten
Locatie De Boog is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme die wél onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.
De Roccohoeve biedt extra ondersteuning voor o.a. kinderen met autisme die een leerplichtontheffing hebben gekregen, maar nog wel leerplichtig zijn. 
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te grote zorgvraag.
Leuke en zinvolle dagbesteding voor thuiszittende scholieren met leerplicht, afgestemd op wat de leerlingen willen, kunnen en interessant vinden.
Dagbesteding met onderwijs voor kinderen die door bv. autisme, uitvallen in het huidige onderwijssysteem. Doel:  hen weer klaar stomen voor passend onderwijs.
Individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen die vastlopen qua zelfstandig functioneren (school, werk of bij andere dagbesteding). Doel: perspectief bieden op participatie in samenleving.
Dagbesteding aan thuiszitters (vaak jongeren met een normale intelligentie)  gericht op ontwikkeling. Doel: terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Begeleiding van kinderen en jongeren die uitvallen op school, al thuis zitten of school weigeren.
Multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking en een hulp- of zorgvraag. Bieden dagbesteding, diverse vormen van 24 uurs verblijf en passend onderwijs (ter overbrugging of langdurig).